O nás

 


Individuálna profesionálna starostlivosť.

Sme mladá a dynamická spoločnosť založená v roku 2016. Od tejto doby sa nám podarilo úspešne etablovať na slovenskom trhu. Portfólio pôsobnosti našej spoločnosti je široké. V oblasti ekonomiky a riadenia sa zameriavame na odborné poradenstvo v oblasti projektového manažmentu, strategického manažmentu, riadenia ľudských zdrojov a administratívnej činnosti. Práve v roku 2017 sme prehĺbili spoluprácu s expertami v oblasti spracovania mzdovej a personálnej agendy. Rozhodli sme sa vytvoriť unikátny projekt MZDÁR.com, ktorý spája našu profesionalitu a odbornosť. Vytvorili sme tak spoločnú víziu pre efektívne riešenia a individuálny prístup k našim klientom.

Našou hlavnou prioritou je spokojnosť klientov umocnená neustálim zdokonaľovaním sa a rozširovaním schopností a skúseností nášho pracovného tímu. Spracovanie mzdovej agendy je citlivá záležitosť a dôvera je jednou z hlavných súčastí kvalitnej vzájomnej spolupráce. Sme prefesionálmi v tejto oblasti a našou stratégiou je rásť spolu s našimi klientami. Pracovný tím MZDÁR.com je pripravený plne vyhovieť Vašim požiadavkám a postarať sa o všetky administratívne náročné a nevyhnutné náležitosti.

 

Dôležitou súčasťou nášho rozvoja a profesionality sú školenia, ktorých sa naši zamestnanci zúčastňujú a vedia o všetkých legislatívnych novinkách a zmenách. Neustále sledujeme legislatívu a zákony týkajúce sa zamestnancov, spracovania miezd a všetky novinky a zmeny sú okamžite zapracované za účelom poskytovania najkvalitnejších služieb. S nami nemusíte sledovať žiadne zákony ani normy, ktoré sa Vás priamo týkajú. Naši mzdoví experti sa postarajú o všetko za Vás a Vy v konečnom dôsledku ušetríte značné množstvo Vašich nákladov v spoločnosti.

Našou misiou je individuálny prístup ku každému klientovi. Každý je pre nás dôležitý bez ohľadu na to, koľko má spoločnosť zamestnancov. Všetci majú nárok na profesionálnu starostlivosť a odbornosť, ktorú poskytujeme. Nechajte nás postarať sa o mzdy Vašich zamestnancov a vyberte si z našej ponuky to, čo Vám najviac vyhovuje. Budeme sa tešiť na osobné stretnutie s Vami, na ktorom Vám radi vytvoríme individuálny plán ušitý na mieru pre Vašu spoločnosť.

 


Náš tím

Miroslava Uhrínová
"Svoju inšpiráciu pre prácu, ktorá by ma napĺňala a stala sa mojim koníčkom, som našla na obchodnej akadémii. Hneď po úspešnom ukončení štúdia som sa rozhodla budovať svoju kariéru a neustále posúvať svoje hranice vo vzdelávaní, skúsenostiach a zdokonaľovaní sa. Mzdové účtovníctvo ma zaujalo natoľko, že sa to stalo mojou alfou a omegou v pracovnej oblasti. Dlhé roky som pôsobila v popredných spoločnostiach, ktoré sa venovali práve externej správe mzdovej a personálnej agendy. Na svojej práci sa mi páčil kontakt s klientami a profesionálny prístup ku nim. Moje pracovné skúsenosti a odbornosť, ktorú som mala možnosť nadobudnúť ma inšpirovali k začatiu vlastného podnikania a naplneniu pracovných ambícii. V dnešnej dobe je úžasné, ak sa vedia odborníci a experti vo svojej oblasti spájať a ponúkať  tak klientovi komplexné a efektívne riešenia."

Ing. Adriana Liptáková 
"Smer, akým sa chcem uberať v pracovnej oblasti, som našla na Ekonomickej univerzite v Bratislave, kde som úspešne ukončila štúdium v odbore hospodárska politika. Práve tu sa začali písať prvé riadky mojej kariéry. Zistila som, že najviac radosti mi prináša práve práca s ľudmi a ich rozvoj. Teoretickú časť o ľudských zdrojoch a interakcii s pracovným prostredím som sa síce naučila na univerzite, avšak tieto poznatky ma neuspokojili. Chcela som sa zdokonaľovať vo svojej profesii a prijala som pracovnú pozíciu v BIS (The British International School Bratislava). Naučila som sa aká dôležitá je komunikácia so zamestnancami a klientami. Personálna agenda a jej riadenie je dôležitou oblasťou, ktorej keď sa venujete správne, viete rásť a posúvať sa spolu s kolegami. Riadenie ľudských zdrojov a práca v tejto sfére predstavujú pre mňa pracovné uspokojenie."


Staňte sa našim klientom

Dohodnite si bezplatné osobné stretnutie a konzultáciu.