Individuálny balík

Zvoľte si program šitý na mieru. Podľa Vašich požiadaviek a služieb, ktoré využívate najčastejšie Vám zostavíme individuálnu ponuku MZDÁR extra. Ponúkame Vám na výber z predvolených balíkov, ktoré si naši klienti radi kombinujú a využívajú. Taktiež Vám radi poskytneme individuálne služby týkajúce sa personálnej agendy Vašej spoločnosti.

Vhodný pre spoločnosti s nízkym a stabilným počtom zamestnancov, obsahuje mesačné vyhotovenie miezd a výkazu do všetkých inštitúcii. Ostatné úkony riešia spoločnosti vo vlastnej réžii. Ušetríte hlavne náklady spojené so mzdovým programom a účtovníkom. 

Vhodný pre spoločnosti s viac ako 10 zamestnancami, obsahuje mesačné vyhotovenie miezd a výkazu do všetkých inštitúcií, prihlásenie a odhlásenie do poisťovní. Ostatné úkony riešia spoločnosti vo vlastnej réžii. Ušetríte hlavne náklady spojené so mzdovým programom a účtovníkom. 

Vhodný pre väčšie spoločnosti aj s meniacim sa počtom zamestnancov. Obsahuje mesačné vyhotovenie miezd a výkazu do všetkých inštitúcii, prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov. Nadstavba programu spočíva už aj v riešení personálnej agendy. Ušetríte hlavne náklady spojené s interným mzdovým účtovníkom.

Tento program zabezpečuje komplexné služby spojené so správou mzdovej aj personálnej agendy. Je vhodný najmä pre väčšie spoločnosti s viacerými zamestnancami a pomerne zvýšenou fluktuáciou. Oproti predošlým programom sa jedná o paušálnu platbu bez riešenia počtu spravených úkonov.

POPIS SLUŽBY PERSONÁLNEJ AGENDY

  • kompletné zastupovanie pri kontrolách vykonávaných u zamestnávateľa, elektronická i osobná komunikácia s ištitúciami
  • kompletná archivácia miezd a personálnej agendy - svoje doklady Vám zašleme v zabezpečenom pdf súbore kedykoľvek na Vaše požiadanie
  • možnosť úhrady Vašich miezd - efektívny, rýchly a prehľadný proces pre Vašu spoločnosť
  • služby odborníka na pracovné právo, náš právnik Vám bude k dispozícii v prípade riešenia pracovno právnych sporov
  • vieme Vám zabezpečiť služby týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a služby požiarnej ochrany
  • poradenstvo a konzultácia