Cenová ponuka

Ponúkame Vám základnú cenovú ponuku podľa jednotlivých úkonov, ktoré sú spojené so spracovaním mzdovej a personálnej agendy. Cenník má len informačnú funkciu, nie je záväzný. Prosím kontaktujte nás v prípade záujmu o individiálnu cenovú ponuku podľa Vašich presných požiadaviek.

 

Vyhotovenie pracovnej zmluvy – HPP*,TPP*
1 zamestnanec                                        6,00

Vyhotovenie DPČ* / DoVP*
1 zamestnanec                                       4,50

Vyhotovenie mzdy k HPP*, TPP*
1 až 10 zamestnancov                           8,50
11 až 50 zamestnancov                         7,50
51 a viac zamestnancov                       7,00

Vyhotovenie mzdy k DPČ* / DoVP*
1 až 10 zamestnancov                           5,00
11 až 50 zamestnancov                        4,50
51 a viac zamestnancov                       4,00

Prihláška do SP*, ZP*

1 zamestnanec                                       1,50

Odhláška zo SP, ZP

1 zamestnanec                                       1,50

Výkaz do SP*, ZP*, DÚ*

všetky inštitúcie/mesačne                     5,00

Vyúčtovanie pracovnej cesty tuzemsko/zahraničie

1 zamestnanec                           2,00 €/5,00

Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti

1 zamestnanec                                       7,00

Ceny sú stanovené na 1 zamestnanca/úkon


Vysvetlivky:

* HPP – Hlavný pracovný pomer
* TPP – Trvalý pracovný pomer
* DPČ – Dohoda o pracovnej činnosti
* DoVP – Dohoda o vykonaní práce
* SP – Sociálna poisťovňa
* ZP – Zdravotná poisťovňa
* DÚ – Daňový úrad