Výhody

Spracovanie miezd a ich správa je citlivou záležitosťou. Vyžaduje si to maximálnu dôveryhodnosť, presnosť a  znalosť legislatívy. Dôležité je mať na pamäti, že jednou z nevyhnutných náležitostí je aj ochrana osobných údajov.

Prečo je externé spracovanie miezd pre zamestnancov výhodnejšie?

  • Externá spoločnosť na spracovanie miezd funguje spoľahlivejšie ako interná mzdová účtovníčka
  • Interná mzdová účtovníčka nie je ľahko zastupiteľná, avšak externá spoločnosť má veľa účtovníčiek, ktoré sa bezproblémov vedia zastúpiť
  • Externá spoločnosť na spracovanie miezd je o veľa lacnejšia ako interná mzdová účtovníčka

 

Pre porovnanie by sme Vám radi priblížili modelový príklad z praxe. V tabuľke je základné porovnanie spracovania miezd pre spoločnosť so 700 zamestnancami.

Vaša spoločnosť Počet Hrubá mzda
Mzdové a personálne oddelenie spoločnosti 5  
  1. Mzdový účtovník
1 1 200 €
  1. Zamestnanec pre výber zamestnancov
1 1 200 €
  1. Zamestnanec pre tréning a rozvoj zamestnancov
1 1 200 €
  1. HR Administratívny zamestnanec
1 1 000 €
  1. HR riaditeľ
1 2 700 €
Hrubé mzdy zamestnancov mzdového a personálneho oddelenia spolu 7 300 €

 

Mzdové a personálne oddelenie spoločnosti
Obdobie 12 mesiacov
1 mesiac Celkové náklady
12 mesiacov
Hrubé mzdy zamestnancov mzdového a personálneho oddelenia 7300,00 87 600 €
Odmeny / 50% mesačnej mzdy, vyplatené 1-krát v roku 3650,00 3 650 €
Odvody zamestnávateľa (sociálne a zdravotné poistenie) 3854,40 32 120 €
Ďalšie náklady:    
Tréningy a vzdelávanie zamestnancov mzdového oddelenia / za rok 800,00 800 €
Licencie, mzdový systém a update legislatívy / za mesiac 180,00 2 160 €
Pracovné miesta / za mesiac 750,00 9 000 €
Ostatné a režijné náklady / za rok 1050,00 1 050 €
Právne poradenstvo / 4-krát za rok 175,00 700 €
Ostatné konzultácie / 4-krát za rok 175,00 700 €
     
Cena za spracovanie mzdy 1 zamestnanca (INTERNE) 14,78 88 432 €
HR asistencia aj pri externom spracovaní miezd   3 245 €
Cena za spracovanie mzdy 1 zamestnanca (EXTERNOU SPOLOČNOSŤOU) 7,50 63 000 €
ROZDIEL v nákladoch v neprospech interne spracovaných miezd -7,28 € -22 187,20 €

 * pri internom spracovaní miezd sú odpočítané náklady zamestnancov zodpovedných za výber zamestnancov, tréning a  rozvoj zamestnancov