Ročné zúčtovanie

Ponúkame Vám komplexné vypracovanie ročného zúčtovania dane zo závislej činnosti pre Vašich zamestnancov. Ako dobre viete, tieto zákonom stanovené náležitosti je povinný splniť každý zamestnávateľ pre svojich zamestnancov. Nechajte túto starosť na nás.

POPIS SLUŽBY

  • kompletné spracovanie ročného zúčtovania podľa zákona
  • vystavenie potvrdenia o zdaniteľnom príjme
  • poradenstvo  a konzultácia