Pracovné cesty

Vieme aké náročné je neustále vypĺňanie tlačív a náležitostí, ktoré ukladá zákon. Ponúkame Vám komplexné vyúčtovanie pracovnej cesty či už tuzemskej, alebo zahraničnej. Sledovanie a zapracovanie všetkých náležitostí a zmien k aktuálnemu dňu. Venujte svoj čas hľadaniu nových zákazníkov a objavovaní možností z pracovných ciest. Zdĺhavú administráciu nechajte na nás.

POPIS SLUŽBY

  • spracovanie tuzemského cestovného príkazu
  • spracovanie zahraničného cestovného príkazu
  • poradenstvo v oblasti pracovných ciest a ich vyúčtovania