Výkazy a inštitúcie

Sledovanie všetkých náležitostí, termínov a vypracovanie dokumentácie pre inštitúcie je časovo náročné. Ponúkame Vám spracovanie kompletnej dokumentácie na mesačnej báze pre sociálnu poisťovňu, zdravotné poisťovne a finančnú správu. Neustále sledujeme meniace sa normy a legislatívu, ktorú je povinný každý zamestnávateľ splniť.

POPIS SLUŽBY

  • vypracovanie mesačných výkazov do zdravotných poisťovní, sociálnej poisťovni a finančnej správy
  • daňové prehľady na mesačnej, štvrťročnej a ročnej báze
  • vystavenie potvrdenia o zdaniteľnom príjme
  • poradenstvo a konzultácia