Spracovanie miezd

Ponúkame Vám komplexné vyhotovenie mzdy k jednotlivým druhom pracovného pomeru. Hlavný pracovný pomer (HPP), Trvalý pracovný pomer (TPP), Dohoda a pracovnej činnosti (DPČ), Dohoda o vykonaní práce (DoVP). Súčasťou je samozrejme aj prihlásenie/odhlásenie zamestnanca do/zo sociálnej a zdravotnej poisťovne. Vybavenie všetkých potrebných náležitostí prihlasovania/odhlasovania.

POPIS SLUŽBY

  • výpočet miezd
  • evidencia a výpočet zrážok zo mzdy
  • prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov do/zo všetkých potrebných inštitúcii
  • potvrdenia o príjme podľa potrieb zamestnancov
  • evidenčné listy dôchodkového poistenia
  • zápočtové listy
  • kompletný výstup do účtovníctva
  • príkazy na úhradu
  • poradenstvo a konzultácia