Naše služby


Váš spoľahlivý partner pri komplexnom spracovaní mzdovej a personálnej agendy.

Ponúkame Vám široký sortiment našich profesionálnych služieb v oblasti komplexného spracovania miezd a personálnej agendy. Vytvorte si svoj vlastný mesačný program podľa toho, čo najviac využívate a potrebujete. S nami ušetríte značnú časť mesačných nákladov, ktoré by ste museli platiť svojmu internému zamestnancovi. Mzdový outsourcing nie je novinkou na Slovenskom trhu a predstavuje širokú paletu VÝHOD pre Vašu spoločnosť a samotných zamestnancov. Naši mzdoví experti sa venujú komplexnému spracovaniu miezd a personálnej agendy už dlhé roky.

Spracovanie miezd prebieha na základe Vami odovzdaných podkladov na spracovanie tejto agendy. O spracovaní ste priebežne informovaný a dotazovaný v prípade akýchkoľvek nejastností, aby sme zabezpečili plynulosť a efektívnosť týchto procesov až po úspešné odoslanie mzdy na účet zamestnancov.

S našimi komplexnými službami máte zabezpečený celý proces od výberu zamestnanca až po jeho spokojné fungovanie vo Vašej spoločnosti. Dnešná pracovná sféra ponúka veľa možností a pomerne vysokú fluktuáciu zamestnancov. Našou ponukou služieb Vám vieme taktiež pomôcť s maximálnou korektnosťou a úpravou pracovnoprávnych vzťahov od začatia až po skončenie pracovného pomeru. 

V rámci SPRACOVANIA MIEZD Vám ponúkame tieto služby:

 • výpočet miezd
 • mesačné výkazy do zdravotných poisťovní, sociálnej poisťovne a finančnej správy
 • daňové prehľady (mesačné, štvrťročné, ročné)
 • prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov do/z potrebných inštitúcii
 • potvrdenia o príjme podľa potrieb zamestnancov
 • evidenčné listy dôchodkového poistenia
 • zápočtové listy
 • kompletný výstup do účtovníctva
 • príkazy na úhradu
 • evidencia a výpočet zrážok zo mzdy
 • spracovanie cestovných príkazov tuzemsko i zahraničie
 • vystavenie potvrdenia o zdaniteľnom príjme
 • spracovanie ročného zúčtovania dane
 • kompletné spracovanie pracovno-právnych zmlúv či už na trvalý pracovný pomer, alebo rôzne druhy dohôd a iných typov pracovných vzťahov

V rámci PERSONÁLNEJ AGENDY Vám ponúkame tieto služby:

 • kompletné zastupovanie pri kontrolách vykonávaných u zamestnávateľa, elektronická i osobná komunikácia s ištitúciami
 • kompletná archivácia miezd a personálnej agendy - svoje doklady máte kedykoľvek na požiadanie k zaslaniu v zabezpečenom pdf súbore
 • možnosť úhrady Vašich miezd - efektívny, rýchly a prehľadný proces pre Vašu spoločnosť
 • služby odborníka na pracovné právo, náš právnik Vám vie byť k dispozícii v prípade riešenia pracovno právnych sporov
 • vieme Vám zabezpečiť služby týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a služby požiarnej ochrany

Našim individuálnym prístupom ku každému klientovi máte zabezpečenú komunikáciu s osobou, ktorá má úplný prehľad o Vašich personálnych a mzdových nastaveniach a podmienkach. Vždy Vám poskytneme najlepšie a najefektívnejšie riešenie na Váš aktuálny problém alebo požiadavku.

Na báze všeobecného Newslettera Vás budeme s radosťou informovať o novinkách v oblasti platnej legislatívy, na základe ktorých Vám vieme poskytnúť návrh na zefektívnenie spracovávanej personálnej a mzdovej agendy.


Spracovanie miezd

Komplexné vyhotovenie mzdy k jednotlivým druhom pracovného pomeru. Hlavný pracovný pomer (HPP), Trvalý pracovný pomer (TPP), Dohoda o pracovnej činnosti (DPČ), Dohoda o vykonaní práce (DoVP).


Prihlásenie zamestnanca

Prihlásenie zamestnanca do sociálnej a zdravotnej poisťovne. Vybavenie všetkých potrebných náležitostí prihlasovania.


Odhlásenie zamestnanca

Odhlásenie zamestnanca zo sociálnej a zdravotnej poisťovne. Vybavenie všetkých potrebných náležitostí odhlasovania.


Výkazy pre inštitúcie

Spracovanie kompletnej dokumentácie na mesačnej báze pre sociálnu poisťovňu, zdravotnú poisťovňu a daňový úrad.


Pracovné cesty

Komplexné vyúčtovanie pracovnej cesty či už tuzemskej, alebo zahraničnej. Sledovanie a zapracovanie všetkých náležitostí a zmien k aktuálnemu dňu.


Ročné zúčtovanie

Komplexné vypracovanie ročného zúčtovania dane zo závislej činnosti pre Vašich zamestnancov.


Výhody

Najväčšou výhodou externého spracovania miezd je nákladová stránka a finančná úspora.


Individuálny balík služieb

Zvoľte si program šitý na mieru. Podľa Vašich požiadaviek a služieb, ktoré využívate najčastejšie, Vám zostavíme individuálnu ponuku MZDÁR extra.


Kontaktujte nás

Zaujala Vás naša ponuka? Napíšte nám a spýtajte sa, radi Vám poradíme.